Aprobarea a unui număr de 28 de proiecte în şedinţa de Consiliu Local din data de 19.12.2018

Astăzi, în sedinţa de Consiliu Local al Municipului Bistrița s-au aprobat un număr de 28 de proiecte, dintre care aș dori să amintesc câteva,cu însemnătate deosebită pentru comunitatea bistriţeană.

Sper ca toate aceste proiecte să fie finalizate conform termenelor și să contribuie la ridicarea standardului de viață în orașul nostru.
Acesta este de altfel scopul nostru, asta ne dorim, pentru asta muncim!

Aduc în atenția dumneavoastră următoarele proiecte:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat in vederea derulării Proiectului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – ”VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4,4, care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III)

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa – Etapa 1” şi a cheltuielilor aferente
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Staţie de epurare şi conducte de canalizare localitatea componentă Slătiniţa”, municipiul Bistriţa
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare trecere la nivel cu calea ferată, km 63+406, cu instalare de semnale luminoase şi acustice, str.Lucian Blaga, municipiul Bistriţa”

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2019-2020

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, str.Republicii nr.10” –Colegiul Naţional Andrei Mureşanu Bistriţa

Depunem eforturi pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi pentru a creşte calitatea vieţii în orașul Bistrița!
#Bistrița

Facebook Comments