31.10.2018 ŞEDINŢĂ DE CONSILIU LOCAL, în care s-au aprobat proiecte de mare interes pentru oraşul nostru

Astăzi 31.10.2018 în ședința de Consiliu Local, au fost aprobate un număr de 29 de proiecte importante pentru municipiul Bistrița.

Dintre acestea, consider că sunt de mare interes pentru comunitatea noastră următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa

Primăria municipiului Bistriţa susţine performanţa şcolară, la toate nivelurile. Astfel acordăm două burse de merit eleviilor Zoltan Răzvan-Daniel şi Crăciun Dragoş-Lucian, absolvenţi ai Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu, care prin rezultate deosebite la învăţătură au adus un plus de valoare imaginii municipiului Bistriţa.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 9” şi a cheltuielilor aferente

Vor beneficia de îmbunătăţirea eficienţei energetice următoarele blocuri de locuinţe:
-Bloc 5 – Str. 1 Mai
-Nr 2A – Str. Petru Maior
-Nr 4 – Intrarea Castanului
-Nr 18 şi Nr 20 – Bulevardul Decebal
-Nr 52 – Bulevardul Decebal
-Nr 10 – Str. Gh. Pop Debăseşti
-Nr 1 – Str.Împ.Traian
-Bloc 4 – Str. M. Eminescu

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 11” şi a cheltuielilor aferente

Prin acest proiect vor intra în procesul de reabilitare termică blocurile:
-Bloc 9 – Aleea Tihuţei
-Bloc 2 – Aleea Clopoțeilor
-Bloc 37 – Str. Împăratul Traian
-Bloc 10 – Str. Ștefan cel Mare
-Bloc 18 – Str. Tudor Vladimirescu
-Bloc 11 – Intrarea Zorelelor

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 14” şi a cheltuielilor aferente

Vom reabilita termic şi :
-Blocul 12 – Str. Calea Moldovei
-Blocul 4 – Str. Avram Iancu
-Blocul 19 – Str. Emil Gârleanu
-Blocul 6 – Str. Andrei Mureșanu

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15” şi a cheltuielilor aferente pentru blocurile de locuinţe:
-str. Carpați, nr. 10
-str.Călimani, nr. 4
-str. Petre Ispirescu, nr. 17
-str. Andrei Mureşanu, nr. 7
-str. Mihai Eminescu, nr. 5
-str. Constantin Roman Vivu, nr. 8
-str. Lăcrămioarelor, nr. 2

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.144/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga” și a cheltuielilor legate de proiect

Vom solicita finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Obiectivul proiectului este creşterea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice care au ales să-şi continue viaţa aici.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.72/12.05.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița

Cele 23 de obiective de investiţii sunt:
1. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Vişinului nr 5.
2. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Castanului, nr.1
3. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Violetelor, nr.2
4. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada St. O. Iosif, nr.8
5. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Tineretului, nr.1
6. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Dragoş Vodă, nr.3, scara D
7. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Solomon Haliţă nr.3
8. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Mihai Eminescu, nr.13.
9. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Colibiţei, nr.6
10. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Colibiţei, nr.8
11. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Andrei Mureşanu, bl.6
12. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Petre Ispirescu, nr.26
13. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Ion Minulescu, nr.1
14. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada C.R.Vivu, nr.4
15. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada C.R.Vivu, nr.12
16. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Mesteacănului nr.4
17. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Calea Moldovei nr.16
18. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Calea Moldovei nr.12
19. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Emil Gârleanu nr.19
20. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada General Grigore Bălan nr.37
21. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada Avram Iancu, nr.4
22. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Strada C.R.Vivu, nr.1
23. Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Municipiul Bistriţa, Piaţa Morii nr.56

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea şi modernizarea străzii Tărpiului”

Creșterea volumului de trafic din municipiul Bistrița a dus la degradarea multor străzi. Este nevoie să intervenim şi pe această stradă prin lucrări care constau în: reabilitare, modernizare şi remodelare prin refacerea întregii structuri rutiere.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr.1”, municipiul Bistrița

Finanțarea acestui obiectiv de investiții se face prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa Prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii capitale Piaţa agroalimentară Decebal, municipiul Bistriţa”

Scopul proiectului este de a asigura atât din punct de vedere funcţional cât şi estetic, cadrul necesar desfăşurării acestui tip de activitate şi îmbunătaţirea serviciilor către populaţie.

17. Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi a Regulamentului local de urbanism
Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ teritoriale.

Documentaţia de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi Regulament local de urbanism” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 136/14.11.2013 pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire pentru maxim 5 ani. Astfel este nevoie de reînoirea acestuia.

Facebook Comments